Tłumaczenie
 • Polski
 • English
 • Discovering chances - chance for the future

  O projekcie

  “Discovering chances – chance for the future”

  • Źródło finansowania: Program ERASMUS+ – Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
   www.erasmusplus.org.pl/
  • Data rozpoczęcia projektu: grudzień 2014
  • Łączny czas trwania projektu (w miesiącach): 21 miesięcy
  • Data zakończenia projektu: sierpień 2016
  • Instytucje partnerskie:
   • Polska: Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych – lider projektu, http://www.csr.biz.pl/
   • Grecja: IASIS NGO, http://www.iasismed.eu/en/,
   • Turcja: IKOS Istambul Kolektif Sanatlar, http://ikos.org.tr/en/
   • Hiszpania: FUNDACION INTRAS, www.intras.es intras@intras.es
   • Austria: BEST Institut GmbH, www.best.at office@best.at ,

  Celem projektu jest wymiana doświadczeń, metod i technik diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży (15-25 lat) wśród osób zajmujących się aktywizacją zawodową: doradców zawodowych, psychologów, trenerów pracujących z młodzieżą defaworyzowaną oraz z małych miejscowości.

  Projekt zakłada wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania nowych metod i narzędzi diagnostyki zawodowej oraz przetłumaczenie i adaptację nowych narzędzi.

  Planowo w projekcie weźmie udział ponad 250 młodych osób (15-25 lat). W oparciu o diagnozę planach kariery i zastosowanym narzędzia zwiększą swoje szanse i możliwości adaptacyjne na rynku pracy.

  Wypracowane narzędzia zostaną przetestowane na próbach badawczych w każdym kraju biorącym udział w projekcie. Projekt zakłada realizację 5 wizyt studyjnych w krajach partnerskich oraz konferencji w Polsce, a także wydanie publikacji.

  Wypracowane doświadczenia będą podstawą do kreowania nowych rozwiązań aktywizacji i diagnozy predyspozycji młodych ludzi w 5 krajach UE, dalszego ich wdrażania a także poszukiwania nowych narzędzi i rozwiązań.

  Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu