Podsumowanie Konferencji w Katowicach!

nagłówek

 

LOGO ERASMUS+

Centrum Społecznego Rozwoju wraz z Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach zorganizowali 24 czerwca br. konferencję podsumowującą projekt „Discovering chances – chance for the future” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2.

W spotkaniu poświęconym metodom i technikom diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży stosowanych w krajach europejskich wzięło udział ponad 60 osób. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. doradcy zawodowi, psychologowie, specjaliści rynku pracy, trenerzy i przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, WTZ, a także środowisk naukowych.

Konferencja miała charakter otwarty i była prowadzona w duchu międzynarodowych działań z zakresu edukacji pozaformalnej. Stanowiła doskonałe pole do wymiany doświadczeń i poglądów związanych z doradztwem zawodowym i aktywizacją osób młodych.

Międzynarodowy zespół projektowy oraz zaproszeni prelegenci poruszyli następujące tematy: załamania rynku pracy dla młodzieży w Grecji; narzędzia predyspozycji zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami w Hiszpanii; doradztwo zawodowe w Austrii z uwzględnieniem pokolenia imigrantów/uchodźców; podejście do edukacji nieformalnej w Turcji, młodzież z grupy NEET; analiza narzędzi do predyspozycji zawodowych w Polsce i zagranicą, nowe trendy w badaniach kompetencji zawodowych, badania partycypacyjne w społecznościach szkolnych.

Liczny udział w konferencji jest dla nas dużym wyróżnieniem i jednocześnie potwierdza konieczność dalszego prowadzenia działalności Stowarzyszenia na tym polu.

Poniżej zdjęcia z Konferencji:

IMG_375213620241_1221075434603647_3565584122773478413_n13615004_1221074494603741_7055631713700708707_n13606475_1221074397937084_5937127547099478630_n13600244_1221074477937076_6464051245911079434_n13599764_1221074171270440_4185567564396021671_n13567315_1221074327937091_8310754712389597447_n13532767_1221074814603709_2944229546346677020_n13529187_1221075117937012_226442075290995422_n13627082_1221074284603762_5734073050246938384_n13626515_1221074914603699_1586168662987153933_n13620291_1221074174603773_3597008962558375639_n

zdjęcia Konferencja Katowice

logo