Międzynarodowe spotkanie projektowe – Valladolid

W Valladolid (Hiszpania) zorganizowano i przeprowadzono międzynarodowe spotkanie projektowe w dniach 09-10 lipca 2015 roku. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy z zakresu stosowanych narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem krajów gospodarzy.