W dniach, 11-12 czerwca 2015 roku w Atenach miało miejsce drugie międzynarodowe spotkanie parterów projektu Discovering chances – chance for the future

Celem seminarium była wymiana doświadczeń doradców zawodowych pracujących z osobami młodymi. Uczestnicy seminarium dzielili się narzędziami i metodami służącymi diagnozie predyspozycji i kompetencji zawodowych. Przedstawiciele CSR przedstawili system doradztwa zawodowego funkcjonujący w Polsce oraz potrzeby doradców zawodowych związane z doskonaleniem narzędzi służących diagnozie predyspozycji zawodowych młodzieży. W ramach wymiany doświadczeń partnerzy z Grecji i Austrii zwrócili uwagę na miękkie aspekty diagnozy, a nie tylko twarde narzędzia testowe.