Rozpoczynamy wymianę doświadczeń i narzędzi diagnozy predyspozycji zawodowych między doradcami zawodowymi pracującymi z młodzieżą w Europie!

W dniach, 29-30 stycznia 2015 roku w Warszawie rozpoczęło się spotkanie otwierające projekt międzynarodowy stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju, pt.: Discovering chances – chance for the future. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i narzędzi diagnozy predyspozycji zawodowych między doradcami zawodowymi pracującymi z młodzieżą w krajach partnerskich. W ramach trwającego blisko dwa lata projektu eksperci z Centrum Społecznego Rozwoju (Polska) oraz organizacji parterskich: IASIS NGO (Grecja), IKOS Istambul Kolektif Sanatlar (Turcja), Fundacion Intras (Hiszpania) i Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining gMbh (Austria), opracują zbiór metod i narzędzi służących diagnozie predyspozycji zawodowych młodych mieszkańców Europy.

Spotkanie inauguracyjne projektu poświęcone było ustaleniu harmonogramu realizacji projektu, podziału ról i zadań oraz zasadom współpracy międzyinstytucjonalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Społecznego Rozwoju oraz Ilias Rafail z IASIS NGO (Grecja), Isabel Nunes z BEST GmbH (Austria), Volkan Mehmet Muderrisoglu oraz Serap Mutlu Durak z Istanbul Kolektif Sanatlar Kultur Dernegi (Turcja) a także Maria Carracedo z Fundacin Intras (Hiszpania).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ – Akcja 2 Partnerstwa strategiczne